ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร.

Sep 30, 2020        View 130กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร. มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date