ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 3/2563

Sep 30, 2020        View 91กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 3/2563 มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1201 อาคารจุลินทร์ ล่ำซำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date