ประชุมคณะทำงาน กกร. เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อ กรอ. ครั้งที่ 2/2563

Sep 29, 2020        View 96กิจกรรม กกร. ประชุมคณะทำงาน กกร. เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อ กรอ. ครั้งที่ 2/2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคารจุลินทร์ ล่ำซำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยActivities กกร.


Topic

Begin Date

End Date