ประชุมเตรียมการ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน

Oct 15, 2020        View 47กิจกรรม กกร.

ประชุมเตรียมการ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 21.00 น. ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ จังหวัดภูเก็ต  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date