ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ยุโรป ครั้งที่ 3/2563

Nov 18, 2020        View 319กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ยุโรป ครั้งที่ 3/2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 802 (Passion) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date