ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 5/2563

Dec 09, 2020        View 173กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 5/2563 จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม C.P.GROUP & TRUE (1010) ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยมีนายไพรัตน์ ตังคเศรณี เป็นประธานการประชุม

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date