ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

Dec 01, 2020        View 203กิจกรรม กกร.

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธาน กกร. และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เลขาธิการ ก.พ.ร. และเลขาธิการ ก.พ. ประชุมหารือถึงแนวทางการทำงาน  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date