ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 1/2564

Jan 06, 2021        View 120กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 1/2564 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  VDO Conference
 


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date