ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 5/2564

May 21, 2021        View 1002กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 5/2564 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  ผ่าน video conference


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS