ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 6/2564

Jun 09, 2021        View 870กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 6/2564 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Conrad Hotel Bangkok
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS