ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 7/2564

Jul 07, 2021        View 143กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 7/2564 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  รอยืนยัน


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date