ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจ กกร. ครั้งที่ 1/2564

Jan 21, 2021        View 143กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจ กกร. ครั้งที่ 1/2564 มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่าน video conference

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date