ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1/2564

Feb 04, 2021        View 46กิจกรรม กกร.
 
ผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1/2564 มีกำหนดการจัดขึ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ. ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date