ประชุมชี้แจงแนวทางความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564-2565

Feb 09, 2021        View 41กิจกรรม กกร.
 
ประชุมชี้แจงแนวทางความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564-2565 มีกำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต้เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่าน video conference
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date