ประชุมคณะกรรมการ GMS-FRETA (Thailand)

Apr 28, 2021        View 958กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการ GMS-FRETA (Thailand) มีกำหนดจัดขึ้นวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่าน video conference

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS