กกร. เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีน

Apr 28, 2021        View 1284กิจกรรม กกร.

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ภาคเอกชนนำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน กกร. และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีแนวทางการหารือ 4 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการกระจายและฉีดวัคซีน

2.ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์

3.ด้านการสนับสนุนระบบอำนวยความสะดวกระบบงานต่าง ๆ

4.ด้านการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม
  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS