ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กกร. ประจำเดือนกันยายน 2564

Aug 25, 2021        View 201กิจกรรม กกร. 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กกร. ประจำเดือนกันยายน 2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. ผ่านระบบ video conference โดยมีนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลาธิการสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานการประชุม 
 
เพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ในวันที่ 1 กันยายน 2564
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date