ประชุมคณะทำงานอำนวยการ กกร.ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2564

Aug 27, 2021        View 169กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงานอำนวยการ กกร.ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ video conference โดยมีนายธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุม 
 
เพื่อเตรียมข้อมูลในการจัดประชุมสัมมนาบทบาทหน้าที่ของ กกร.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date