ประชุมหารือระดับสูงในบริบทการฑูตเศรษฐกิจ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว

Sep 29, 2021        View 757กิจกรรม กกร.

กกร.เข้าร่วมประชุมหารือระดับสูงในบริบทการฑูตเศรษฐกิจ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว มีกำหนดจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS