ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กกร. ประจำเดือนตุลาคม 2564

Sep 29, 2021        View 613กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กกร. ประจำเดือนตุลาคม 2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ เป็นประธานการประชุม

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS