ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา ครั้งที่ 3/2564

Sep 30, 2021        View 607กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา ครั้งที่ 3/2564 มีกำหนดจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

 
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS