ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 4/2565

Apr 07, 2022        View 314กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 4/2565
มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  Conrad Hotel Bangkok


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS