ระชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 5/2565

May 11, 2022        View 347กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 5/2565
มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  Conrad Hotel Bangkok


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS