ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 7/2565

Jun 30, 2022        View 562กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 7/2565
มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  เชียงใหม่


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS