ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 8/2565

Aug 03, 2022        View 551กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 8/2565
มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  โรงแรมมณทียร


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS