ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 12/2565

Dec 07, 2022        View 371กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 12/2565
มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าไทย
 
สถานที่ :  Conrad Hotel Bangkok
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS