แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO SUMMIT 2022

Jul 11, 2022        View 349แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO SUMMIT 2022 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  ที่ Ture Icon Hall Icon siam ประธาน นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทนหลักสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทย และประธาน APEC CEO Summit 2022

  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS