แถลงข่าว ของ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC)

Aug 04, 2022        View 445แถลงข่าว ของ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC) เผยข้อสรุปจากการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2565 
 
 
ณ โรงแรม มณเทียร กรุงเทพฯ
 
4 สิงหาคม 2565


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date
NEWS