ปตท. ขยายเวลาให้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม อีก 6 เดือนถึง ธ.ค. นี้

Jun 18, 2021ปตท. ขยายเวลาให้ส่วนลดก๊าซหุงต้ม LPG ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 100 บ./คน/เดือน อีก 6 เดือน ถึงธ.ค.นี้ หวังช่วยต่อลมหายใจเศรษฐกิจไทย พร้อมเผยภาพรวม 20 เดือน เทงบแล้ว 11 ล้านบาท
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไป อีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคประชาชนในการลดต้นทุนค่าครองชีพ และต่อลมหายใจเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 รวมแล้วกว่า 20 เดือน คิดเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 11 ล้านบาท
 
“กลุ่ม ปตท. พร้อมสนับสนุนและเคียงข้างคนไทย และประเทศ ให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว เพราะเชื่อมั่นว่า เราคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน”
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/economy/news-693006
NEWS