แรงงานอนาคตไม่ตกงาน

Jul 29, 2020โควิดแม้จะทำให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก แต่พบว่าความต้องการแรงงานก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม เผยถึงภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีความต้องการแรงงานอยู่อีกมาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) เผยถึงสถานการณ์การว่างงานและเลิกจ้าง พบว่า มีแรงงานที่ถูกพักงานจากสถานประกอบการที่ใช้มาตรา75หยุดกิจการชั่วคราว จำนวน4,458แห่ง ส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง จำนวน896,330คน และมีแรงงานที่ว่างงานจากกรณีลาออก เลิกจ้าง สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ เดือนพ.ค.2563 จำนวน332,060คน โดย3อันดับแรกของกิจการที่ใช้มาตรา75คือ ภาคการผลิต,โรงแรมและภัตตาคาร และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการทางธุรกิจ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม พบว่าด้านฝากฝั่งความต้องการแรงงานก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม เผยถึงภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีความต้องการแรงงานอยู่อีกมาก ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้ว่า ม.ค. 2562 –ก.ค. 2563 จากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการมีความต้องการแรงงานอีกกว่า141,593คน ส่วนคาดการณ์ความต้องการในอนาคต(2563-2567) จำนวน 1,695,117 คน ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news