ไทยชนะ - หมอชนะ รวม 2 แอพฯ สู้โควิด-19

Jan 12, 2021ในช่วงต้นของการระบาดโควิด-19 ประเทศไทยมีการใช้แอพฯ “ไทยชนะ” เพื่อประชาชนสแกน QR Code ก่อนเข้าพื้นที่ ขณะเดียวกัน เมื่อพบการระบาดเกิดขึ้น การสอบไทม์ไลน์กลับใช้เวลานานเนื่องจากผู้ป่วยจำไม่ได้ หรือในบางพื้นที่ไม่มีให้สแกนไทยชนะ
 
ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มใช้งาน แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อราวเดือนพฤษภาคม 2563 โดยเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเพื่อรับ QR Code สำหรับสแกน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยของร้านค้าที่มีการลงทะเบียนและปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สร้างมาตรฐานสุขอนามัยและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ
 
ขณะเดียวกัน ด้านของผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไป ก็ยังถือเป็นการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน เพื่อใช้ระบบวิเคราะห์ผลจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการ โดยสแกนผ่าน QR Code เพื่อเช็กอิน เช็กเอาท์ ลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์ และแจ้งเตือนผ่านทาง SMS หากมีผู้ป่วยโควิด-19 เคยอยู่ในพื้นที่ที่เช็กอิน ข้อดีคือสามารถบันทึกสถานที่ ระยะเวลาอยู่ในสถานที่ที่ใช้บริการ ช่วยสอบสวนไทม์ไลน์ของผู้ป่วย
 
อย่างไรก็ตาม ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกสอง ส่งผลให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทั่งปัจจุบัน แตะอยู่ที่หลักหมื่นราย ขณะเดียวกันการสอบสวนไทม์ไลน์ที่ผ่านมา พบว่า ใช้เวลานานเนื่องจากบางคนจำไม่ได้ หรือไปในที่ๆ ไม่มีให้เช็กอินไทยชนะ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้แนะนำประชาชนโหลดแอพฯ “หมอชนะ” ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง และหากเปิด GPS ให้เข้าถึงตลอดเวลา การทำงานของแอปฯ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ทั้งนี้ แอพฯ “หมอชนะ” ถือเป็นผลลัพธ์ของการผนึกกำลังระหว่าง “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ”  โดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจจำนวนมาก
 
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) ระบุว่า แอพฯ หมอชนะ เป็นเทคโนโลยีเหมือนในหลายประเทศทั่วโลกที่นำมาใช้ควบคุมการระบาด โดยช่วงต้นของการระบาดโควิด-19 ประเทศไทยมีการใช้งาน “ไทยชนะ” เพื่อสแกนก่อนเข้าพื้นที่ ข้อดี คือ เมื่อเกิดผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าไปในพื้นที่ ก็สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใคร และมีการแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่รอบข้างมาตรวจหาเชื้อได้
 
สำหรับ การประเมินความเสี่ยง โดย “หมอชนะ” มีการใช้งานมาตั้งแต่ช่วงต้นของการระบาดเมื่อปีที่แล้ว โดยขณะนั้น เน้นให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงของตนเอง แต่เวอร์ชั่นล่าสุดไม่ได้เน้นตรงจุดนั้น เนื่องจากทำให้ระบบซับซ้อนเกินไปและประโยชน์ค่อนข้างน้อย จึงปรับไปเน้นเรื่องของการติดตาม เมื่อพบผู้ติดเชื้อก็สามารถหาไทม์ไลน์และค้นหาผู้สัมผัสให้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังสามารถบอกได้ว่าเราเดินทางไปจุดใดบ้างและสัมผัสกับใครบ้าง
 
“หมอชนะ” มีความแตกต่างจาก “ไทยชนะ” คือ สามารถบอกได้ว่าเราเดินทางไปจุดใดบ้าง เมื่อเกิดโรคระบาดหรือมีผู้ติดเชื้อขึ้นมาจะตรวจสอบได้ว่าผู้ติดเชื้อคนนั้นไปสัมผัสกับใคร ไปพบใครบ้างและจะมีข้อความไปเตือนให้มารายงานตัว ทำให้ทราบไทม์ไลน์ได้แม่นยำมากขึ้นระดับนาที จากเดิมที่แพทย์ใช้การสัมภาษณ์ผู้ป่วย แม้จะไม่ปิดบังข้อมูลแต่อาจจำไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหา
 
“หากมีการปกปิดข้อมูลก็จะใช้เวลาสอบไทม์ไลน์นานมาก ดังนั้น หากมีแอพพลิเคชันนี้ ที่ระบุข้อมูลได้แม่นยำ ระบบจะประมวลผลเองว่ามีการสัมผัสกับใครในช่วงไหน ทำให้ระบบควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” อธิบดี คร. กล่าว
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/916735