กรอ.พาณิชย์นัดแรก “จุรินทร์” สั่งตั้งวอร์รูม ขีดเส้น6เดือนต้องเห็นแผนเจาะตลาดเป้าหมายดันส่งออกโต 3%

Aug 15, 2019        View 1422

ตลาดการลงทุน , clmv , war room , การลงทุน , สงครามการค้า , ภาครัฐ , ภาคเอกชน , กรอ.พาณิชย์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในการติดตามสถานการณ์สงครามการค้ารวมไปถึงการแนวทางในการรักษาสถานภาพการค้าไทย ว่าที่ประชุมมีมติเห็นร่วมในการ วอร์รูม (War Room) ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในมีสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เป็นฝ่ายเลขา โดยในคณะจะมีหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าร่วม เพื่อติดตามและหาแนวทางในการเจาะตลาด โดยมีเป้าหมาย 3-6 เดือนจะต้องเห็นความชัดเจนในการทำตลาด
 
สำหรับแผนการเจาะตลาดนั้นมองเป้าหมายตลาดไว้ 5-6 ตลาดหลัก เช่น ตลาดในกลุ่ม CLMV เพราะถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ตลาดจีน ตลาดอินเดีย ตลาดอาเซียน และตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งมีตลาดเก่า อิรัก ที่เป็นตลาดข้าวสำคัญของไทย รวมไปถึงตลาดกาต้าร์ จอร์แดน คูเวต เป็นต้น นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังเห็นชอบในการผลักดันการค้าชายแดน โดยเอกชนได้เสนอให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในการดูแลเพื่อผลักดันการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้า พร้อมกันนี้ได้เสนอให้เปิดด้านถาวรเพิ่มขึ้น อาทิ ด่านสิงขร ช่องอานม้า เป็นต้น รวมไปถึงขยายเวลาในการเปิดด่านจาก 05.00-22.00 น. เป็น 05.00-24.00 น. อย่างไรก็ดี ในประเด็นนี้อาจจะต้องนำไปหารือกับคณะทำงานค้าชายแดนในแต่ละประเทศด้วย เช่น กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย และเมียนมาร์ด้วย
 
“และเรื่องที่ข้างท่อ ในแต่ละด่านชายแดนซึ่งได้ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการค้าชายแดนได้ เช่น สะพานแม่สอด 2 ด่านสะเดา 2 ซึ่งได้มีการเชื่อมถนน สะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นที่เรียบร้อย แต่ไม่สามารถดำเนินการค้าได้ เรื่องนี้ก็จะต้องเดินหน้าผลักดันให้เป็นรูปธรรม ซึ่งตนอาจจะต้องไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”
 
ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมเห็นร่วมที่จะหารือเดือนละครั้งเพื่อติดตามงาน อย่างไรก็ดี สำหรับเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 2562 ที่ 3% นั้นในที่ปะชุมยังไม่มีการหารือแต่อย่างไร อย่างไรก็ดี ก็ต้องรอติดตามงานจากคณะ วอร์รูม ถึงสถานการณ์การค้ารวมไปถึงแนวทางการค้า การเจาะตลาดจะมีแผนเดินหน้าอย่างไรซึ่งต้องใช้เวลาเชื่อว่าจะเห็นแผนที่ชัดเจนเร็วนี้
 
ที่มา: ประชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/economy/news-360615