ลุ้น กบน. ทบทวนราคาดีเซล 23 พ.ค.65

May 23, 2022        View 96วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าว ”ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลให้เป็น 5 บาทต่อลิตรไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 พ.ค.– 20 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา แนวทางการบริหารจัดการอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยมีการทบทวนแบบรายสัปดาห์
 
รายงานข่าวจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) ระบุว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันและพิจารณาทิศทางการกำหนดราคาน้ำมันดีเซลในประเทศประจำสัปดาห์ ว่าจะเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันที่จำหน่าย 31.94 บาท/ลิตรหรือไม่ โดยมีนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการ สกนช. แถลงผลสรุป
 
ทั้งนี้ รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนั้น ทาง บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศราคา จำหน่าย
 
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.68 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 40.36 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ในส่วนของ PTT Station โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ระบุว่า
 
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาท/ลิตร
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.44 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.68 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 ราคา 50.36 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 40.36 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ในส่วนของค่ายเชลล์ ทางบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศราคา
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.24 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.08 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.35 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 51.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.39 บาท/ลิตร
ส่วน  PT ยังยืนระดับราคาจำหน่ายเดียวกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย
 
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.84 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.68 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
เบนซิน ราคา 50.86 บาท/ลิตร
 
  
 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาน้ำมันกลุ่มเบนซินที่ปรับขึ้นทะลุ 50 บาท/ลิตรไปก่อนหน้านี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่ม E20 ซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ในกลุ่มคนชั้นกลางผู้ใช้รถบ้านปรับขึ้นไปต่อเนื่องเช่นกัน โดยขณะนี้อยู่ที่ 43.24 บาท/ลิตรแล้ว แต่ยังไม่มีมาตรการดูแลในส่วนนี้
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
 
NEWS