พาณิชย์ ดูแล สินค้าช่วงเปิดเทอม ป้องฉวยโอกาสขึ้นราคา

May 23, 2022        View 282ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ก่อน กรมได้เชิญห้างสรรสินค้าชั้นนำ6 แห่งมาหารือเพื่อติดตามภาวะราคาและปริมาณสินค้าอาหารและของใช้จำเป็นในช่วงเปิดเทอมพบว่า ในช่วงเปิดเทอมความต้องการสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้จำเป็นปรับเพิ่มขึ้น10% โดยแต่ละห้างยืนยันว่ามีการจัดเตรียมสินค้าเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้เกิดปัญหาขาดแคลน ทั้ง อาหารสด ไข่ไก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ น้ำมันพืช สำหรับราคาอาหารสดโดยเฉพาะไข่ไก่ขณะนี้ ราคาเริ่มทรงตัว ไม่น่าจะมีการปรับราคาขึ้นอีก เนื่องจากกำลังซื้อมีไม่มากหากมีการปรับราคาจะทำให้เกิดปัญหาการจำหน่าย นอกจากนี้ การจัดส่งสินค้าของซัพพลายเออร์ยังเป็นไปตามปกติ ได้รับสินค้าตามปริมาณที่สั่งไม่ได้ลดน้อยลง
 
“เพื่อดูแลไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบด้านราคา และปริมาณสินค้า กรม ขอให้ห้างติดตามภาวะราคาจากผู้ผลิตอย่างใกล้ชิด หากพบว่าซัพพลายเออร์รายใดมีการแจ้งขอปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมายังห้างฯ ให้ห้างรีบแจ้งมายังกรม โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ต้องมีการขออนุญาติปรับราคาจากกรมก่อน หากมีการปรับราคาโดยไม่ได้ขออนุญาติจะถือว่ามีความผิด “
 
ร้อยตรีจักรา กล่าวถึงรายการสินค้าที่ติดตามดูแล ประจำเดือนพ.ค. 2565ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 219รายการ เพิ่มเติมจากเดือนเม.ย. 2565 จำนวน 1รายการ โดยเพิ่ม สินค้าที่นั่งนิรภัยสาหรับเด็ก (Car Seat)เข้ามา
 
โดยจัดลำดับความสำคัญในการดูแลสินค้าออกเป็น 3 บัญชี คือ 1.สินค้าอ่อนไหวเป็นพิเศษติดตามราคาและภาวะเป็นประจำทุกวัน หรือ Sensitive List (SL) จำนวน 21 รายการ ลดลงจากเดือน เม.ย. 3 รายการ โดยถอดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างแผลและ ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ออก เนื่องจากภาวะราคาทรงตัว
 
สำหรับ 21 รายการที่เหลือประกอบด้วยคือ1.สุกรชาแหละ 2.ไก่สด 3.ไข่ไก่ 4.หน้ากากอนามัย 5.ชุดตรวจ ATK Home use 6.ปุ๋ยเคมี 7.ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 8.อาหารสัตว์ 9.น้ำมันพืช 10.ข้าวสารบรรจุถุง 11.น้าดื่มบรรจุภาชนะผนึก 12.น้ำตาลทราย 13.อาหารกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก14.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 15.เหล็กเส้น16.เหล็กแผ่นรีดร้อน 17.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 18.เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก 19.เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม 20.น้ำมันดีเซล 21.นมผง
 
2.สินค้าที่ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือPriority Watch List (PWL) จำนวน 7 รายการ โดยเพิ่มสินค้าเครื่องแบบนักเรียนเข้ามาอยู่ในรายการนี้ จากเดือนก่อนที่อยู่ในบัญชี สินค้าที่ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจาทุก 15 วัน ทั้งนี้เพื่อติดตามดูแลราคาให้เข้มข้นขึ้นในช่วงเปิดเทอม ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
 
โดยสินค้า 7 รายการประกอบด้วย เครื่องแบบนักเรียน ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างแผล ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สบู่ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน และอาหารปรุงสำเร็จ
 
และ3.สินค้าที่ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจาทุก 15 วัน หรือ Watch List (WL)จำนวน 191 รายการ อาทิ ไข่เป็ด เนื้อโค ผักบุ้ง ปลาทูนึ่ง แป้งสาลี ซอสหอยนางรม ปูนซีเมนต์ ผลปาล์มน้ำมัน ไม้อัด หลอดไฟ สายไฟฟ้า หม้อหุงข้าวแก๊สหุงต้ม นมข้นหวาน รถยนต์นั่งยาแก้หวัด เป็นต้น 
 
 
 
  
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
 
NEWS