3 ปี ไทยปั้น CEO คนรุ่นใหม่ แล้ว 3.6 หมื่นราย ดันส่งออก

Aug 19, 2022        View 124



วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานให้โอวาทพิเศษในพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ว่า สำหรับโครงการปั้น Gen Z ให้เป็น CEO เป็นนโยบายที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)ดำเนินการมาตลอด 3 ปี
 
ถือเป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงพาณิชย์ทุกคน และเป็นนโยบายสำคัญที่ตนเน้นย้ำให้ดำเนินการโดยต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแต่ละปีจะผลิตได้จำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้น้อง ๆ เจเนอเรชั่นใหม่ของประเทศ มีโอกาสเดินหน้าไปสู่ฝันที่ฝันไว้ ซึ่งตนเชื่อว่าน้อง Gen Z จำนวนมาก ฝันว่าจะเป็นนายตัวเองมากกว่าอยู่ในองค์กรอย่างเนิ่นนานจนเกษียณอายุเหมือนเจเนอเรชั่นก่อนหน้า
 
 
การเป็นนายตัวเองที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือความเป็น CEO ขององค์กรธุรกิจที่ตนเองก่อตั้งขึ้น โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO ของกระทรวงพาณิชย์จึงเกิดขึ้น เพื่อให้น้องรุ่นใหม่เป็นแม่ทัพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการตลาด บริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งดำเนินการมา 3 ปี ตั้งแต่ปี 63-65 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการถึง 104 แห่งจากทั่วประเทศ และพันธมิตรธุรกิจระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น True Huawei Bitkub EXIM Bank Shopee P&G Coro Brothers หรืออื่นๆ
 
ทั้งนี้ ตลอด 3 ปีสามารถปั้น Gen Z เป็น CEO ได้ถึง 36,521 ราย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคตทั้งเศรษฐกิจในประเทศและส่งออก เพื่อนำรายได้เข้าประเทศต่อไป
 
  
 
“วันนี้ Gen Z ทั้ง 100 คนคือ Top 100 ที่มาจาก 23 สถาบันการศึกษา ที่ผ่านกระบวนการทดสอบและคัดเลือกแล้วทั้งหมด สิ่งที่อยากฝากเสริมคือขอให้ Gen Z ไม่ลืม ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในภาคการผลิต บริการ การตลาด หรือภาคส่วนไหนของเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม อย่าลืมพก Soft Power ติดตัวไปด้วย เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ภาคบริการ ภาคส่วนอื่น ๆ
 
นอกจากสามารถทำเงินให้กับระบบเศรษฐกิจตนเองและครอบครัว ให้มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในการช่วยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นไทย ให้ขจรขจายไปในธุรกิจที่ท่านสร้าง เพื่อนอกจากทำกำไรของส่วนธุรกิจของท่าน ก็ทำกำไรให้ประเทศด้วย”
 
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า โครงการ From Gen Z to be CEO มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมี CEOs และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และร่วมมือกับ 104 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศ และสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรก ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Training Program
 
จัดโดย True LAB และ 100 ลำดับแรก ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ ได้แก่ True Huawei Bitkub EXIM Bank Shopee P&G Coro Brothers และสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ตั้งอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก
 
รวมถึงได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรของโครงการ และภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับ Gen Z ที่ทำคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก และมอบรางวัล Gen Z Ambassadors
 
สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุด 4 รายจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 15,847 ราย โดย Gen Z Ambassadors ได้แก่ (1) นางสาวศิรภัสสร ศรียาภัย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2) นายภัทรกร ศรนรายน์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (3) นางสาวณชนก นุชชา นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (4) นางสาวรษิกา ปริยวรกุล นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
 
 








NEWS