“นับถอยหลัง APEC CEO Summit 2022 เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้นำธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก  พร้อมผนึกกำลัง PwC - พันธมิตรด้านองค์ความรู้ ผู้สนับสนุนข้อมูลธุรกิจเชิงลึก”
01
ก.ย.
2565
“นับถอยหลัง APEC CEO Summit 2022 เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้นำธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก พร้อมผนึกกำลัง PwC - พันธมิตรด้านองค์ความรู้ ผู้สนับสนุนข้อมูลธุรกิจเชิงลึก”
สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย แถลงความพร้อมในฐานะเจ้าภาพ ในฐานะผู้ดำเนินงาน APEC CEO Summit 2022 เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้นำธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจแห่งปี มั่นใจในแนวทาง การรับรอง และการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกระหว่างการประชุมวันที่ 16-18 พฤศจิกายน2565 ผ่านการผนึกกำลังกับ PwC - พันธมิตรด้านองค์ความรู้ ผู้สนับสนุนข้อมูลด้านธุรกิจตลอดกิจกรรม