การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 10/2562

02 ต.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1047กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 10 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 ตุลาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด