ประชุม 2nd ACMECS Joint Business Council Meeting 2019

21 มิ.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1440กิจกรรม กกร.

ประชุม 2nd ACMECS Joint Business Council Meeting 2019 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง R8 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด