ประชุมคณะกรรมการ IMT-GT (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2562

31 ก.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1142กิจกรรม กกร.
ประชุมคณะกรรมการ IMT-GT (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2562 มีกำนดจัดขึ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ C-ASEAN
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด