ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1/2562

14 ส.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1342

ภาครัฐ , ภาคเอกชน , กกร. , รองนายกรัฐมนตรี , กรอ. พาณิชย์กิจกรรม กกร. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด