คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้ายื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี

14 ส.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1289

นายกรัฐมนตรี , รัฐบาลใหม่ , ภาคเอกชน , กกร. , สมุดปกขาว , white paperกิจกรรม กกร.
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
 
ได้เข้ายื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 
โดยข้อเสนอของภาคเอกชนที่เสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ประกอบด้วย 6 เรื่อง ดังนี้
 
1. การเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
 
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชน
 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
 
4. การสนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการต่อเนื่อง
 
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม
 
6. ยกระดับทักษะ ความรู้ และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด