การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง (ระดับนโยบาย)

20 ก.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1076กิจกรรม กกร.
การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง (ระดับนโยบาย) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด