ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 7/2563

01 ก.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 73กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 7/2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Conrad Hotel Bangkok


  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด