ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 8/2563

05 ส.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 174กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 8/2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Conrad Hotel Bangkok
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด