ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ 11/2563

04 พ.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 139กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 11/2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ :  Conrad Hotel Bangkok
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด