ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง (กกร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

18 พ.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 801

ภาคเอกชน , ประชุม กกร. , กิจกรรม กกร.กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (กกร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Video Conference
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด