ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2/2563

20 เม.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 910การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2/2563 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด