ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือนกรกฎาคม 2563

25 มิ.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 38กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (กกร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ :  Video Conference
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด