ประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (กระทรวงการคลัง) ครั้งที่ 4/2563

17 ก.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 112กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (กระทรวงการคลัง) ครั้งที่ 4/2563 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด