ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ

21 ก.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 106กิจกรรม กกร.

ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนฯ มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด